Галерия

Седмица на четенето 13.12.2019


Дейности в детската градина по време на седмицата на бащата 15.11.2019


Вечер на Безопасното движение по пътищата в ПГ група „Бъборани-сладурани“


Есенен празник в детската градина през учебната 2019/2020 година


Празници и развлечения


Занимания по интереси


Екскурзии


Материално техническа база


Участия в конкурси


Дейности с родители


Дейности извън сградана на ДГ