Галерия


Съвместни дейности между децата от различните възрастови групи


Педагогически ситуации през учебната 2021/2022 година


Тържества


Допълнителна подкрепа през учебната 2021/2022 година


Допълнителни дейности през лятото


Открити практики за подпомагане на новоназначени учители


Допълнително обучение по Български език и литература“ през учебната 2021/2022 година по Проект АПСПО


Дейността на клубовете по интереси през учебната 2021/2022 година


Откриване на учебната 2021/2022 година.


Ситуация по БДП в ПГ 6 г. група „Детско царство“


Фолклор и традиции


Седмица на четенето 13.12.2019


Дейности в детската градина по време на седмицата на бащата 15.11.2019


Вечер на Безопасното движение по пътищата в ПГ група „Бъборани-сладурани“


Есенен празник в детската градина през учебната 2019/2020 година

« на 2 »
« на 2 »

Празници и развлечения

« на 4 »
« на 4 »

Занимания по интереси


Екскурзии


Материално техническа база


Участия в конкурси


Дейности с родители


Дейности извън сградана на ДГ