Рубрика по БДП


Дейности по пътна безопасност с родители през учебната 2022/2023 година


Значението на пътните знаци.⛔🛑🚫

Открита практика по безопасност на движението по пътищата с децата от III, IV /5-6 г./ „Доброта“ през учебната 2021/2022 г. – проведена от ст. учител Даниела Стойкова


Дейности по БДП в неучебно време


Дейности с пътна полиция в детската градина


20.09.22 г. – Седмица на мобилността – „Дни на безопасност на пътя“ с децата от група „Бърборани -сладурани“


Дейности по БДП в „Седмицата на мобилността“ с децата от група „Здравец“ – село Лесово


Изнесено обучение в кабинета по БДП в база село Лесово с децата от група „Усмивка“ през учебната 2022/2023 година


Отбелязване на „Ден на възпоменание на жертвите при ПТП “ с децата от IV /6 г./ група „Усмивка“