Дейности по пътна безопасност с родители през учебната 2022/2023 година