Тема на обучението;Място на провеждане;Период на провеждане;Начален и краен часНаименование на обучителната организацияБроя на педалогическите специалисти,заявили желание за участие.Цена с ддс на участник
Методика за обучение по Безопасност на движението по пътищата. (Първа долекарска помощ)Обучение на запис02.07.2022 г.от 9:00 до 17:00 часа;Тренинг и обучителен център "Щастие"17 души25,00 лева
ДГ Невен