Начало

ДЕТСКА ГРАДИНА „НЕВЕН”, ГР. ЕЛХОВО, ОБЛАСТ: ЯМБОЛ

УЛ.”СЛАВЯНСКА” № 6, ☏ тел.0478/88062, ✉ e-mail:info-2832134@edu.mon.bg

Последвайте ни във Facebook

Facebook


❀ Детска градина „Невен“ е целодневна градина с общинско финансиране.

Намира се в центъра на град Елхово, разположена в две сгради на ул. „Славянска“ № 6 и ул. „Ангел Вълев“ № 19, с капацитет 200 деца.
Датската градина е въведена в експлоатация на 01.06.1975 година.

 

 

Децата са разпределени на възрастов принцип в 8 групи:
2 яслени групи за деца от 1 година до навършване на 3 години;


Към детската градина има изнесени групи към ДГ „Невен“ също с целодневна организация в селата Гранитово и Лесово с 48 места общо.

❀ КЪДЕ ИГРАЕМ? В сградите има обособени занимални за игри и провеждане на образователно-възпитателния процес на децата, спални, приемни, офиси за разпределяне на храната, собствени санитарни помещения, много и разнообразни играчки и дидактични материали.

Дворните части от общо 7300 кв. м. са спокойно и обезопасено място за игри, отдих и спорт на децата през пролетно-летните дни.


 

През 2018 година по проект на община Елхово, „Оборудване и обзавеждане на общинска инфраструктура“ детска градина „Невен“, финансиран от държавен „Фонд земеделие“, бе извършена цялостна подмяна на съоръженията за игра в дворовете, отоплителните инсталации и асансьорните уредби.
Бе извършено цялостно преобзавеждане на групите, кухненските блокове, обзавежането и техниката в административните кабинети.


❀ КАКВО УЧИМ? Възпитанието и обучението на децата се осъществява по образователна програма за предучилищно възпитание, утвърдена от МОН и по програмна система на детската градина, съобразена с познавателните книжки „Ръка за ръка“ на изд. „Просвета“.

Учебното съдържание по образователни направления по Български език и литература, Математика, Околен свят, Музика, Изобразително изкуство, Физическа култура, Конструиране и технологии е ориентирано към овладяване на фундаментални знания и умения, необходими за формиране на детето, като самостоятелна личност.

 

Предлагаме допълнителни педагогически дейности по английски език, мажоретен състав, аеробика, народни танци, изобразително изкуство, както и занимания по интереси по групите, които са съобразени с предпочитанията на децата в различните групи и се ръководят от квалифицирани преподаватели.
Заниманията по интереси по групите са: Арт клуб, Клуб „Палитра“, Клуб по модерни танци, Клуб по театрално творчество, които се ръководят от учителите на групите.
В работата ни приоритет е подготовката на децата за училище!!!


❀ ЕКИП: Нашият екип е съчетание от старши учители с над 15 годишен опит в работата с деца и по-млади учители, с амбиции, прилагащи успешно иновативни методи в работата, с ентусиазъм, които много успешно работят и общуват, както с децата, така и с техните семейства.

❀ ЦЕЛТА НА ЕКИПА НИ Е: Създаването на спокойно и уютно място на децата. Значимите неща за нас са: здраве, спокойствие, успешна социализация, възпитаване на добродетели, интелектуално и творческо развитие на децата, които постигаме с много всеотдайност, старание, внимание, обич, търпение и иновативност.

❀ ЗДРАВЕ: Храненето на децата се извършва, съгласно Наредба № 2 от 07 март 2013 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0-3 години в детските заведения и детските кухни и съгласно Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3-7 години в детските заведения.
В детската градина децата се хранят по режим:
– 8:30 часа – закуска;
– 10:00 часа – плод;
– 12:00 часа – обяд;
– 15:45 часа – следобедна закуска.

❀ ПРАЗНИЦИ: Особено вълнуващи за децата са празниците: „Ден на християнското семейство“; „Посрещането на Дядо Коледа“; „Баба Марта“; „8-ми Март“; „Първа пролет“; „1-ви Юни“ – рожденият ден на детска градина „Невен“; Спортен празник в детската градина; „Есенният празник“; рождените и именните дни на децата.

Предходните поколения са ни завещали опита в съхраняването на най-значимата ценност в човешкия живот – ДЕЦАТА!!!
Вече 44 години екипа на ДГ „Невен“ в работата си е воден от мотото: „НИЕ ЗНАЕМ КАК“!!!


СПОРТ:


ЧЕСТО НИ ГОСТУВАТ ТЕАТРИ С РАЗВЛЕКАТЕЛНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ:


УЧАСТИЯ В КОНКУРСИ:


ЕКСКУРЗИИ:


❀ ПРИЕМ НА ДЕЦА: Детската градина приема деца на възраст от 1 година до 3 години в яслените групи към градината и деца на възраст от 3 до 7 години в градинските групи, целогодишно, при наличие на свободни места.

Това е домът на Вашите деца!
Винаги сте добре дошли при нас!
Очакваме Ви!