Документи

Изтегляне на файл

Документи за учебната 2021-2022 година

Годишен план за учебната 2021-2022 година
Етичен кодекс на ДГ Невен за учебната 2021-2022 година
Мерки за повишаване качиствата на образование ва ДГ Невен за учебната 2021-2022 година
План за финансиране по изпълнение на стратегията за развитие на ДГ Невен
План-програма за работа на комисията по безопасност на движеднието по пътищата за учебната 2021-2022 година
Правилник за дейността на градска млечна кухня като част от дейността на ДГ Невен за учебната 2021-2022 година
Правилник за дейността на ДГ Невен за учбната 2021-2022 година
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Програма за превенция на напускане на деца от ПГ от детската градина за учебната 2021-2022 година
Програма за преодоляване на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи за в детска градина „Невен“ – град Елхово
Програмна система на ДЕ Невен
Стратегия за развитие на детска градина „Невен“ за периода 20212022 година

Документи за учебната 2020-2021 година

План-програма
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2020/2021 учебна година
Правилник за дейността на ДГ за учебната 2020/2021.pdf
План за действие и финансиране по изпълнение на Стратегията за учебната 2020/2021 година
Годишен план за учебната 2020/2021 година
Етичен кодекс за учебната 2020/2021 година
Мерки за повишаването на качевството на образование за учебната 2020/2021 година
Правилник за дейността на градска млечна кухня за учебната 2020/2021 година
Правилник за дейността на детската градина за учебната 2020/2021
Програма за превенция на ранното напускане на деца от ПГ за учебната 2020/2021
Програма за предоставяне на равни възможности за учебната 2020/2021 година
Програмна система на ДГ учебната 2020/2021
Стратегия за развитие за учебната 2020/2021 година