Документи

Документи за учебната 2023-2024 година

Изтегляне на файл
Годишен план за учебна 23/24 година
Правилник за дейността на детска градина „Невен“ за учебната 23/24 година
План за квалификацията на педагогическите специалисти за учебната 23/24 година
Етичен кодекс за учебната 23/24 година
Стратегия за развитие на детска градина „Невен“ за периода 23/28 година
План за финансиране по изпълнение на стратегията
План за работа на комисията по БДП в ДГ „Невен
План програма за взаимодействие с родителите
Програма за работа с родители и деца през периода на адаптация на децата от семейната среда към условията на детската градина
Препоръки към родителите в периода на адаптация в детската ясла и детската група
График за провеждане на консултации с родителите и децата за учебната 23/24 година
„Вътрешни правила на ДГ „Невен“ – град Елхово за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“