Документи

Изтегляне на файл
План-програма
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2020/2021 учебна година
Правилник за дейността на ДГ за учебната 2020/2021.pdf
План за действие и финансиране по изпълнение на Стратегията за учебната 2020/2021 година
Годишен план за учебната 2020/2021 година
Етичен кодекс за учебната 2020/2021 година
Мерки за повишаването на качевството на образование за учебната 2020/2021 година
Правилник за дейността на градска млечна кухня за учебната 2020/2021 година
Правилник за дейността на детската градина за учебната 2020/2021
Програма за превенция на ранното напускане на деца от ПГ за учебната 2020/2021
Програма за предоставяне на равни възможности за учебната 2020/2021 година
Програмна система на ДГ учебната 2020/2021
Стратегия за развитие за учебната 2020/2021 година